Digital Strategi

SD Media - Digital Strategi

Digital Strategi

Hvordan lage en digital strategi?

Før du kan begynne å jobbe med din digitale strategi, må du besvare en del spørsmål. Dette kan være spørsmål som;
– Hvordan er dagens situasjon? 
– Hva er din målsetning?
– Hvordan kommer du deg dit?
– Hvilke metoder skal du benytte deg av?
– Hva er planen for å nå målene dine?
– Og til slutt – nådde du målene dine? Hvorfor? Hvorfor ikke?

1. Hvordan er dagens situasjon?

Uavhengig av hva dine mål måtte være, er det avgjørende å ha kontroll på dagens situasjon. For å ha kontroll på situasjonen bør/må man bruke ett eller flere analyseverktøy, samt ha et sted man samler informasjonen. Dette bør inneholde informasjon om følgere i sosiale medier, besøkende på nettsidene, antallet leads man genererer fra dagens aktiviteter og antallet salg som kommer fra leads. Det varierer fra bransje til bransje hvilke parametre som er viktigst, men dette er punkter som nesten alltid går igjen.

2. Hva er din digitale målsetning?

Dersom du skal få noe ut av din digitale tilstedeværelse er det viktig med gode målsetninger. Handler man uten mål og mening, er det sjeldent resultatene blir veldig gode – og hvordan skal du da måle resultatene?

Eksempler på mål kan være:
– Øke antall leads med 40 %
– Øke besøkstall på nettsiden med 25 %, og besøkelsestid med 10 %
– Senke prisen per lead med 15 %

3. Hvordan kommer du deg til målet?

Avhengig av hva din målsetning er, er det flere strategier man kan velge. Dersom du har produkter eller tjenester som er tunge å forklare, kan en inbound-strategi være fornuftig. Dette går ut på å skrive innhold som omhandler temaet, og på denne måten utdanne potensielle kunder, som i neste omgang forstår viktigheten av å kjøpe av deg. Har du mer lettsolgte produkter kan en kampanje som genererer store mengder trafikk for en lav kost være løsningen. Dersom du jobber B2B, og har lange beslutningsfaser, bør du vurdere en Account Based-strategi. Dette kan også være en løsning som fungerer godt parallelt med andre strategier. 

Du kan lese mer om forskjellige former for annonsering og datadreven markedsføring her.

SD Media - Digital Strategi

4. Hvilke metoder skal du benytte deg av?

Nå begynner utførelsen av aktivitetene du skal gjøre for nå dine mål, og kanskje den viktigste fasen i strategien. Hvilke metoder du skal benytte deg av avhenger naturligvis av hvilke mål du har satt, hvordan dagens situasjon er og hvilken overordnet strategi du har valgt. Noen eksempler på metoder du kan benytte deg av er:
– Sosiale Medier
– Inbound Marketing
– Account Based Marketing
– Programmatic Annonsering
– Video Annonsering
– Digital Historiefortelling
– Produkt Funnel Annonsering
– Kontekstuell Annonsering

5. Hva er planen for å nå målene du har satt?

Nå har du satt klare mål. Du analysert dagens situasjon, valgt en overordnet strategi og du har valgt hvilke metoder du skal benytte deg av for å nå målene. Nå gjenstår to viktige oppgaver:
1) Lag en markedsplan
Planen bør inneholde detaljert informasjon om alle punktene du har vært igjennom, samt en budsjettfordeling for aktiviteter og forventet ROI og/eller forventede KPIer per aktivitet. Husk at du alltid vil ha en «black-box» med konverteringer som er vanskelig å tracke tilbake til en spesifikk aktivitet. Tenk også igjennom hvordan disse skal «fordeles ut». 
2) Velg analyseverktøy
Hvordan skal du ha kontroll på all informasjon om de forskjellige aktivitetene? Det er mange forskjellige analyse- og attribusjonsverktøy, og hvilket du skal velge er helt avhengig av hvordan din bedrift og digitale tilstedeværelse er. 

Har du behov for hjelp til å komme i gang?